Tarjima

Ikkita tilni tanlang va Apertiumning tarjima platformasini ishlatgan holda tarjima qiling.

Morfologik tahlil

Tilni tanlang va matningizni Apertiumning morfologik tahlilchilari orqali tahlil qiling.

Morfologik generator

Tilni tanlang va Apertiumning morfologik generatorlarini ishlatib ust shakllarni ishlab chiqaring

APy qumdon

Ixtiyoriy so‘rovlarni jo‘natish APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light

              
Ushbu sayt faqatgina JavaScript faol bo‘lganda ishlaydi; agar JavaScriptni faollashtira olmasangiz, Prompsitda tarjimonlarni ishlatib ko‘ring.