Online tekstoversetter

Velg to språk for å få teksten du ønsker oversatt med tekstoversetteren.

Morfologisk analyse

Velg et språk og analyser teksten din med de morfologiske analysatorene til Apertium.

Morfologisk generering

Velg et språk og generer overflateformer fra teksten din med de morfologiske generatorene til Apertium.

APy-sandkasse

Send vilkårlege forespørsler APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light

              
Denne nettstaden fungerer bare med JavaScript skrudd på. Hvis du ikke kan skru på JavaScript, kan du prøve oversetterne til Prompsit.