Omsetjing

Velg to språk for å få teksten du ønsker oversatt med tekstoversetteren.

Morfologisk analyse

Vel eit språk og analyser teksten din med dei morfologiske analysatorane til Apertium.

Morfologisk generering

Vel eit språk og generer overflateformer frå teksten din med dei morfologiske generatorane til Apertium.

APy-sandkasse

Send vilkårlege førespurnader APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light

              
Denne nettstaden fungerer berre med JavaScript skrudd på. Viss du ikkje kan skru på JavaScript, kan du prøva omsetjarane til Prompsit.