Käännös

Valitse kielet ja käännä tekstiä Apertiumilla.

Morfologinen jäsennys

Valitse kieli ja analysoi tekstiä Apertiumin morfologisella jäsentimellä

Morfologinen generointi

Valitse kieli ja generoi pintamuotoja Apertiumin morfologisella jäsentimellä

APy-hiekkalaatikko

Lähettele mielivaltaisia pyyntöjä APy
e.g. /perWord?lang=en-es&modes=morph+translate+biltrans&q=let+there+be+light

              
Sivuston toiminta vaatii JavaScriptiä. Jollei JavaScriptiä voi käyttää, vaihtoehtoisia kääntimiä löytyyPrompsitin sivustolta.